email
bannerny

Blog

Nhà /

Blog

  • 15

    Mar 2019

    vai trò của lá trà

    Trà có một quy trình sản xuất, và không phải tất cả các loại trà trong các quy trình này đều giống nhau sao? Trên thực tế, một số loại trà được lên men nhẹ, một số loại trà được lên men và một số loại trà là loại trà không lên men, vì vậy các quy trình pha trà khác nhau là khác nhau. Có đúng là tất cả các loại trà đều phù hợp cho bước này - những gì, tác dụng của lăn đối với trà và vai trò của nó....
[  Tổng cộng  1 các trang  ]